2016-04-04 Planerat strömavbrott - Härnäset / Åtgärdat

Måndag 4 april kl 9-12: Österöd, Björneröd, Rågårdsdal

Det är 43 kunder som är berörda och aviserade.