2016-02-24 Vattnet avstängt - Långedal, Skaftö /Åtgärdat

Ons 24 feb kl 09:30 En vattenledning har frusit. Arbetet kommer att ta någon timma.

2016-02-24 kl 11:35. Arbetet är klart.

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0522-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.