2016-02-15 Vattenläcka Lerklev /Åtgärdad

Några få kunder i Lerklev utan vatten

2016-02-15 Kl 16:30

Läckan är åtgärdad. Alla privatpersoner ska ha vatten nu. Det kan ev bli någon liten "störning" när vattnet kopplas på till Preemraff.

2016-02-15 Kl 08:30
Det har tyvärr uppstått en vattenläcka som innebär att några få kunder i detta område är utan vatten. Arbete pågår och vår förhoppning är att arbetet ska vara klart under dagen.

Om det är någon som behöver vatten, så kan vi köra ut dunkar med vatten. Kontakta i så fall Jörgen Wester på tel 0523-66 78 48.      

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.