2016-01-29 Vattenläckan i Brastad åtgärdad

Gärdesvägen, Brastad

2016-01-29 Kl 13:30

Nu är vattenläckan åtgardat och alla har fått tillbaka vattnet.

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.

2016-01-29 Kl 11:30

Nu är endast 8 fastigheter utan vatten och en brandpost finns uppsatt i korsningen Bäckvägen/Gärdesvägen (egna kärl medtages). Vi hoppas att resterande fastigheter har vattnet tillbaka under eftermiddagen. Om vattnet är brunfärgat följ råden i nedan.

2016-01-29 Kl 08:00

Det har tyvärr uppstått en vattenläcka som innebär att kunder i detta område är utan vatten. Vi återkommer med mer information under dagen om hur arbetet fortskrider. Det kommer finnas en brandpost öppen i närheten där man kan hämta vatten.    

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.