2016-01-20/21/22 Planerad vattenavstängning /Klart!

Ons 20 jan kl 9-16, eller tors 21 jan kl 8-16, eller fre 22 jan 8-13: Bergsstigen 14, Fiskebäckskil.

Tillfällig avstängning av vattenleverans på grund av reparationsarbete på vattenledning vid Bergsstigen 14.

Arbete planeras under någon av ovanstående dagar.

Tiden är preliminär, då vi kommer att försöka minimera avbrott så långt som möjligt. Observera att vattenledningen under avstängningstiden ska betraktas som trycksatt.

Berörda kunder är informerade.

Vid frågor, kontakta Reidar Pettersson på telefon 0523-66 78 61.

Vi ber om överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra.

Tips!

Tappa gärna upp lite vatten för matlagning och toalettbesök innan avstängningen.

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta kundtjänst.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.