2015-12-27 Vattenläcka i Grundsund är åtgärdad

Lyshultsvägen, skolberget, Grundsund

2015-12-26 kl 21:00

Det har tyvärr uppstått en vattenläcka som innebär att kunder i detta område är utan vatten. Reparationsarbete pågår. Vi kan tyvärr inte säga hur lång tid det kan ta. Det finns en vattenpost vid brandstationen där man kan hämta vatten.

2015-12-27 kl 09:00

Läckan är lokaliserad och bearbetas. Material för reparation är på väg och vattnet beräknas släppas på under eftermiddagen.

2015-12-27 kl 11:00

Läckan är nu åtgärdad!

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0522-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.