2015-12-11 Kabelfel /Klart!

Gångvägen Hökvägen - Torpgatan: Ett kabelfel gör att belysningen är släckt.

Reparation kommer att påbörjas i början av nästa vecka (51).

På Hökvägen är några lampor släckta. Detta beror på ett annat fel, som också kommer att åtgärdas nästa vecka.  

Vi hänvisar till annan gångväg på Torpgatan, där det ska finnas belysning.