2015-10-13 Planerat strömavbrott /Klart!

Tis 13 oktober kl 16:30-19:30: Lyse-Fiskebäck, södra Ulseröd samt Gullmarsvarvet 

Planerat avbrott p g a underhåll. Det är 142 kunder som är berörda och aviserade.