2015-09-23 Planerat strömavbrott /Klart!

Ons 23 september kl 18:30-21:30: Lyse, Lögen

Planerat strömavbrott p g a underhållsarbete. Berörda kunder är aviserade.

Det är 57 kunder på Lyse industriområde och Lögen som är berörda av hela avbrottet.

11 kunder vid Elkontakt kommer att få två kortare avbrott (ca 5 min vid avbrottstidens början och slut.