2015-09-10 Planerat strömavbrott /Klart!

Tors 10 september kl 19-23: Södra Kvarngatan

Planerat avbrott p g a underhållsarbete. Detta berör kunder på Södra Kvarngatan, Norra Kvarngatan, Färgaregatan, Kungsgatan, Fiskaregatan, Södra Hamngatan samt del av Södra Hamnen. Det är 325 kunder som är berörda och aviserade.