2015-08-27 Planerat strömavbrott /Klart!

Tors 27 augusti kl 9-12: Planerat avbrott - Hjälmedal, Vinbräcka, Holländaröd med omnejd

Planerat avbrott p g a inkoppling av nya 10 kV kablar till Härnäset. Information har sänts ut till berörda kunder.